<GIPT>

www.gipt.blog


Roten til ordet gave er det gammelnorske ‘gipt’, som også er opphavet til det engelske ordet ‘gift’.

En gave er noe som blir gitt uten forventning om betaling.
<GIPT> er del av KA:5 KUNSTLED Vestfold 2019, det femte i rekken av Kunstanlegg (KA); Temporære kunstprosjekter ute i det offentlige rom, i regi av Vestfold Kunstsenter. Fokus denne gang var stedsutvikling gjennom kunstprosjekter der lokale krefter og samarbeidspartnere ble trukket inn i arbeidet med prosjektet. Prosjektet fremmer også et internasjonalt samarbeide mellom kunstnere og kulturarbeidere i Vestfold, Skotland og på Island.Jeg var så heldig å få samarbeide med Joe Hodges og Robbie Coleman fra Skottland om å lage en serie offentlige arbeider som undersøkte overføring av informasjon og ideer gjennom sted, tid, handel og kultur med frøet som metafor. Prosjektet ville se på metoder for å dele gjennom gaver, generøsitet og åpen kildekodetilgang (open source). Prosjektet respondererte til Tønsbergs middelalderhistorie fra Olavsklosteret (fra slutten av 1100- tallet) ved å opprette en midlertidig offentlig hage ved rundkirkeruinen, som tilhørte til Olavsklosteret. I urtehagen ble det dyrket spiselige planter og urter som var kjente i klosterhagene i middelalderen, og alle som ville kunne benytte seg av den. Hagen, som ble bygget ut i fra et design med åpen kildekode (open source), tar sikte på å gi rom for både refleksjon og ettertanke, men også åpne til samtaler om framtidig bruk av stedet.


Takk til Vestfold Kunstsenter, Bildende Kunstneres Hjelpefond, Vestfold Fylkeskommune, Tønsberg Kommune, Færder Kommune og Tønsberg og Færder bibliotek for samarbeid og støtte. 


Prosjektet besto av en rekke små og store aktiviteter, performancer og verk som fant sted i Tønsberg gjennom sommeren:


- Workshops hvor man kunne lage og dele frøposer som også inneholdt personlige oppfordringer

- Kunstnersamtale med Joe Hodges, Robbie Coleman og Linn Horntvedt

- Dugnad der alle som ville kunne være med å bygge urtehagen

- Omreisende minidrivhus som flyttet fra person til person over 10 dager

- Offisiel åpning med bla. framføring av et korarbeid, live-streamet fra Dumfries i Skottland

- Klokkespill på torget i Tønsberg hver dag klokken 15.00 fra 15. juni - 31. august basert på korarbeidet fra åpningen

- Byvandring med botaniker Per Arvid Åsen fra Naturmuseum og Botanisk hage, Universitetet i Agder, som fortalte og viste klosterplanter fra middelalderen i dagens Tønsberg sentrum.

- Avslutning og demontering av hagen hvor plantene ble delt ut og gitt bort


Klokkespill på torget i Tønsberg hver dag klokken 15.00 fra 15. juni - 31. august basert på korarbeidet fra åpningen

Tilbake til Arbeider