FINNE STED, FINNER STED, FANT STED


Silketrykk 70cm x 100cm. Motivene tar utgangspunkt i tre ulike plasser.

Stedene har vært en del av en infrastruktur som er blitt fornyet, ødelagt eller dekket til.

I dag har alle tre forsvunnet eller er i ferd med å forvitre.